Hướng dẫn xem ảnh đại diện sinh viên HUIT

Posted on April 11th, 2016

Cổng thông tin sinh viên HUIT mới có phần ảnh đại diện cho mỗi sinh viên, đây là cái mình thích nhất 😉 Sau đây là cách để xem ảnh đại diện sinh viên HUIT.

Hướng dẫn xem ảnh đại diện sinh viên HUIT

Tham khảo: Tra cứu thông tin sinh viên HUIT

Sau đó bạn nhấn vào link MSSV thì nó sẽ hiện ra thông tin kèm ảnh đại diện.

Bạn nhấn chuột phải chọn lưu ảnh hoặc thu nhỏ trình duyệt lại và kéo thả ảnh ra màn hình sẽ lưu được ảnh.

Mình viết bài này với mục đích vui, các bạn không nên lưu trữ, công khai hình ảnh bạn bè lên mạng xã hội là không được nha. Thanks!