About

Tôi là Lê Trung Đô, học khoá 05DHTH trường HUFI.

Công việc hiện tại là Developer Mobile & Web app (Xamarin Forms, React).

Blog này nhằm mục đích chia sẻ kinh nghiệm, lưu lại những thứ hay ho, để lúc cần tìm lại xem.