Xem điểm sinh viên HUFI trên sinhvien.hufi.edu.vn

Posted on April 13th, 2016

Hôm mình đi học môn sinh hoạt giữa khóa tới phần giới thiệu về trường, có một cô nói về những ưu điểm của cổng thông tin mới. Trong đó có nói về tính bảo mật cao, điểm số sinh viên được giấu kín, không coi được thông tin của nhau... Vậy có thể xem điểm sinh viên hufi được không các bạn thử xem!

Cách xem điểm sinh viên HUFI không cần đăng nhập

Bấm vào link bên dưới, thay MSSV bạn muốn xem điểm rồi nhấn enter để xem.

sinhvien.hufi.edu.vn/XemDiem.aspx?MSSV=2001140556

Không cần đăng nhập tài khoản. Nếu bạn đã đăng nhập thì đăng xuất ra trước khi vào link.

Kết luận:

Trang web này không bảo mật về điểm số, xem công nợ,... Thực ra nó chỉ không đưa ra link trực tiếp để mình xem.

Mẹo: Có chỗ phần dành cho phụ huynh bạn có thể vào đó để tra cứu thông tin như: xem điểm, lịch học, lịch thi, ... Chỉ cần nhập MSSV với mã bảo vệ hoặc nhập họ đệm, tên với mã bảo vệ, mấy cái kia để trống rồi nhấn Tra cứu là ra.

Xem thêm:  Xem ảnh