How to use multi Xcode version in macOs

Posted on November 8th, 2023

Cách dùng các version Xcode cũ trên macOS version mới

  1. Tải Xcodes từ github.com/XcodesOrg/XcodesApp

    • Tải qua Xcodes sẽ nhanh hơn (up to 16 connections) và có thể retry khi network error
  2. Chọn version Xcode muốn cài rồi tải về, xong nhấn active là có thể run build qua version Xcode đã chọn đó.

Có thể không làm theo #1 #2 mà tự tìm nguồn tải về rồi select version Xcode qua terminal bằng lệnh sau:

Ví dụ Xcode của bạn có version Xcode-14.1.0

sudo xcode-select -s /Applications/Xcode-14.1.0.app

Do macOS mới chặn mở Xcode trực tiếp khi open qua app icon, nên để mở Xcode phải chạy qua terminal bằng lệnh sau:

/Applications/Xcode-14.1.0.app/Contents/MacOS/Xcode