Tắt VinaphoneWifi modem iGate – GW040 VNPT

Posted on July 9th, 2016

Mới lắp mạng VNPT dùng Moderm iGate GW040, sau khi nhân viên lắp xong thấy có 2 cột sóng wifi. Một cột do mình đặt tên, cột còn lại tên VinaphoneWifi thì kết nối không được. Đăng nhập vào cấu hình modem bằng tài khoản mặc định: username và password là admin nhưng tắt VinaphoneWifi modem iGate lẫn reset luôn modem vẫn như cũ.

Cách tắt VinaphoneWifi modem iGate - GW040 VNPT

Mở trình duyệt lên vào địa chỉ 192.168.1.1. Nếu bạn đã đăng nhập rồi thì bấm logout.

Nhập tên người dùng và mật khẩu là: **operator **

Xong bạn có thể thoải mái chỉnh sửa và tắt Wireless - Guest/Virtual Access Points** **VinaphoneWifi.

Chú ý: Nếu bạn khi muốn reset modem iGate - GW040 thì nên backup lại. Vào Management > Settings > Backup bấm nút Backup Settings và lưu lại file backupsettings.conf để sau này gặp rối thì phục hồi lại được. Hoặc nhớ các thông tin về mã SLIC và **PPP Username and Password.**