Tắt VinaphoneWifi modem iGate & GW040 VNPT

Posted on July 9th, 2016

Mới lắp mạng VNPT dùng Moderm iGate GW040, sau khi nhân viên lắp xong thấy có 2 cột sóng wifi. Một cột do mình đặt tên, cột còn lại tên VinaphoneWifi thì kết nối không được. Đăng nhập vào cấu hình modem bằng tài khoản mặc định: username và password là admin nhưng tắt VinaphoneWifi modem iGate lẫn reset luôn modem vẫn như cũ.

Cách tắt VinaphoneWifi modem iGate - GW040 VNPT

Mở trình duyệt lên vào địa chỉ 192.168.1.1. Nếu bạn đã đăng nhập rồi thì bấm logout.

Nhập tên người dùng và mật khẩu là: operator

Xong bạn có thể thoải mái chỉnh sửa và tắt Wireless - Guest/Virtual Access Points VinaphoneWifi.

Chú ý: Nếu bạn khi muốn reset modem iGate - GW040 thì nên backup lại. Vào Management > Settings > Backup bấm nút Backup Settings và lưu lại file backupsettings.conf để sau này gặp rối thì phục hồi lại được. Hoặc nhớ các thông tin về mã SLIC và PPP Username and Password.