Phục hồi địa chỉ email ảo mail 10 phút [10minutemail.net]

Posted on July 3rd, 2016

Khi dùng email ảo để đăng ký các tài khoản như Facebook,... Nếu bạn không may bị checkpoint hay quên mật khẩu đăng nhập thì làm sao để phục hồi địa chỉ email ảo đã tạo trước đó? Bài viết này hướng dẫn cách lấy lại địa chỉ email ảo từ 10minutemail.net

Phục hồi địa chỉ email ảo 10minutemail.net

Lưu ý: Các địa chỉ email ảo được lưu trên trình duyệt của bạn. Do đó nếu bạn xóa dữ liệu trình duyệt web thì không thể lấy lại được các email cũ đã tạo trước đó.

Để tìm lại email cũ, bạn truy cập vào: 10minutemail.net/history.html

  1. Chọn tên miền giống đuôi email(phía sau @)
  2. Nhập địa chỉ email của bạn vào khung tìm kiếm
  3. Sau khi tìm thấy đúng email cần phục hồi, bạn vào nút mũi tên chỗ số 3 như hình.

Vậy là xong, email đã được tạo lại. Tấc cả các thư bên trong đều bị xóa hết do được tạo mới lại hoàn toàn.

P/s: Một sô dịch vụ email khác cũng có chức năng tương tự, bạn có thể tự tìm hiểu.