Kích hoạt Windows 10 online bằng key mak windows 7, 8, 8.1

Posted on April 9th, 2016

Hiện nay key kích hoạt Windows 10 online đang rất hiếm, buộc bạn phải tìm key MAK còn 0 lượt kích hoạt để Active by phone. Nhưng quá trình kích hoạt rắc rối, phải fake ip gọi điện.. có nhiều khi key sống mà gọi không được.

Hôm nay, mình mới phát hiện ra cách kích hoạt Windows 10 Pro bản quyền. Bằng cách dùng key MAK Windows 7, hoặc key MAK Windows 8.1 còn 0 lượt kích hoạt.

Hướng dẫn kích hoạt windows 10 bản quyền

Bước 1: Kiếm key MAK Windows 7, 8, 8.1 Pro còn lượt kích hoặt hoặc còn 0 lượt kích hoạt cũng được

Bạn có thể tải phần mềm PIDKey.2.0.9.Build.1004 để kiểm tra số lượt kích hoạt của Key MAK.
Một số Group và Page chia sẻ key kích hoạt windows 10 rất sôi nổi như:
Danh sách key Windows 10, 7, 8, 8.1 và key Office 2016, 2010 được cập nhật thường xuyên tại đây:

Danh sách KEY MAK WINDOWS & OFFICE

Bước 2: Kích hoạt windows 10 online

Kết nối internet – Mở CMD(Admin)

Gõ lần lượt từng lệnh sau và nhấn enter (copy và dán cho nhanh để khỏi bị sai).

slmgr.vbs -upk

slmgr.vbs /ipk KNXB4-F82M9-TB3X9-P9PQ6-RRG6Y

slui 3

Bảng nhập key hiện ra, bạn điền key MAK Windows 7, 8, 8.1 còn lượt kích hoạt hoặc còn 0 lượt kích hoạt.

Chờ chút cho MS xác nhận, rồi bấm Next.

Nếu vẫn chưa xong thì thêm lệnh: slmgr /ato (enter) nhé.

Lưu ý: Cần có kết nối mạng mới Active Windows 10 được. Phiên bản Windows 10 phải là bản Pro và version từ version 1511 hoặc cao hơn.
P/s: Để biết phiên bản Windows 10 của bạn bao nhiêu, các bạn mở cmd(admin) ngay dòng đầu đã ghi version rồi, hoặc gõ lệnh: winver (enter).
Nếu chưa thì bạn có thể dùng Media Creation Tool 1511 để up lên nhé.

Video hướng dẫn Kích hoạt Windows 10 online

Cập nhật: Cách kích hoạt bản quyền Windows và Office qua web