Đề trắc nghiệm điện toán đám mây có đáp án

Posted on November 8th, 2021

Mình thấy trang này cho làm trắc nghiệm có đáp án phần Điện toán đám mây khá đầy đủ và chi tiết. Các bạn truy cập vào link dưới để làm bài:

Trắc nghiệm điện toán đám mây

Một số câu phổ biến về đề cương điện toán đám mây:

 1. Điện toán đám mây còn gọi là gì?
 1. Điện toán máy chủ ảo
 2. Điện toán máy chủ thật
 3. Điện toán lưới
 4. Không có đáp án đúng
 1. Phát biểu nào sau đây là chính xác nhất về hình mẫu của điện toán đám mây?
 1. Thông tin được lưu trữ thường trực tại các máy chủ trên Internet và chỉ được lưu trữ tạm thời ở các máy khách
 2. Thông tin được lưu trữ tạm thời tại các máy chủ trên Internet và được lưu trữ thường trực ở các máy khách
 3. Thông tin được lưu trữ thường trực tại các máy chủ trên Internet và chỉ được lưu trữ thường trực ở các máy khách
 4. Không có phát biểu nào đúng
 1. Điện toán đám mây viết là gì?
 1. Cloud Computing
 2. Cloud Mobile
 3. Cloud Internet
 4. Không có phương án đúng
 1. Thuật ngữ Cloud Computing ra đời vào năm nào?
 1. 2007
 2. 2008
 3. 2009
 4. 2010

...