Chính sách bảo mật cho website chạy google adsense

Posted on April 9th, 2016

Khi xây dựng một doanh nghiệp, bạn cần phải có chính sách bảo mật (privacy policy) riêng của doanh nghiệp, đại diện cho các khía cạnh pháp lý của thương hiệu. Nếu bạn là một Webmaster, bạn có thể nhận thấy rằng tất cả các website chuyên nghiệp đều có một trang privacy policy.

Chính sách bảo mật?

Khi Google đã thay đổi các điều khoản và điều kiện từ chương trình Adsense của họ, một trong những yêu cầu hiện nay là tất cả các nhà xuất bản Adsense nên có một “Chính sách bảo mật” trên trang web của mình.

Làm thế  nào để tạo chính sách bảo mật đúng chuẩn

Để tạo ra một trang chính sách bảo mật có lẽ khó khăn với bạn. Vì vậy, để giúp cho cuộc sống dễ dàng hơn trong việc chuẩn bị chính sách bảo mật này, mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra một privacy policy tự động với Serprank.

Truy cập website Serprank. Tạo 1 tài khoản mới

Sau đó vào link sau: serprank.com/privacy-policy-generator/

Bấm vào dòng chữ “Privacy Policy Generator“

Rất đơn giản, bạn chỉ cần nhập một số thông tin cơ bản theo mẫu dưới đây:

  1. Nhập tên trang web của ban
  2. Nhập địa chỉ email
  3. Chấp nhận sử dụng Cookies
  4. Lựa chọn quảng cáo muốn chạy trên trang web của bạn
  5. Nhấn vào nút “Create My Privacy Policy

Và một chính sách bảo mật cụ thể cho trang web cá nhân của bạn sẽ được tạo ra.

Một khi chính sách đã được tạo ra, chỉ cần sao chép và dán nó vào một trang trên trang web của bạn. Bạn có thể dễ dàng thực hiện bất kỳ thay đổi mà bạn muốn.

Thường thì nên đặt trang này vào chân trang (footer)