Documents HUFI

Câu hỏi trắc nghiệm Quản Trị Học HUFI

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị học HUFI

Quản trị học HUFI

Hình thức thi: Trắc nghiệm, Cuối kỳ 70%

Nội dung tài liệu gồm 8 chương, tổng cộng 207 câu.

  • Chương 1: Nhà quản trị và công việc quản trị
  • Chương 2: Sự tiến triển của tư tưởng quản trị
  • Chương 3: Văn hóa và môi trường hoạt động của doanh nghiệp
  • Chương 4: Quyết định quản trị
  • Chương 5: Hoạch định
  • Chương 6: Tổ chức
  • Chương 7: Lãnh đạo
  • Chương 8: Kiểm tra

Tải về: Tại đây 

P/s: Học hết trong đây làm được 8 điểm trở lên

Tags

Giới thiệu về tác giả

letrungdo

Real name: Lê Trung Đô | Height: 1.67m, Weight: 55kg | Blood type: AB | Sport: Taekwondo ♥
Xamarin Developer at GMO-Z.com RUNSYSTEM

Thêm bình luận

Bấm vào đây để viết bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.