Cài quản lý file cho PHP trên Openshift v3

Posted on September 22nd, 2017

Openshift v3 không còn dùng giao thức truyền file SFTP để quản lý file như Openshift  v2 nữa. Việc up source code lên sẽ khó khăn với các bạn chưa biết gì về Docker. Nên hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài quản lý file cho PHP trên Openshift v3. Giúp up source code lên nhanh chóng và dễ dàng.

Hướng dẫn cài quản lý File cho PHP trên Openshift v3

Bước 1: Tạo project PHP với Git Repository Distro-Manager

Ta sẽ dùng mã nguồn quản lý file của tác giả IzeroCs tại địa chỉ: github.com/IzeroCs/Distro-Manager

Cài quản lý file cho PHP trên Openshift v3

Điền tên project, ở dòng * Git Repository URL: nhập link sau:

https://github.com/IzeroCs/Distro-Manager

Xong nhấn Create.

Chờ một lát cho quá trình build hoàn thành, bạn sẽ được cấp cho 1 url trỏ đến host của bạn như hình.

http://php-do.193b.starter-ca-central-1.openshiftapps.com
Cài quản lý file cho PHP trên Openshift v3

Bước 2: Truy cập vào quản lý file PHP trên Openshift

Bạn vào địa chỉ url mới được cấp, thêm /manager phía sau đường dẫn để truy cập vào host.

Ví dụ: http://php-do.193b.starter-ca-central-1.openshiftapps.com/manager

Nhập tên đăng nhâp và mật khẩu mặt định được cấp. Sau khi đăng nhập xong bạn cần đổi thông tin đăng nhập để bảo mật.

Giao diện sau khi login như dưới.

quản lý file cho PHP trên Openshift v3

Để up code, bạn nên nén hết lại thành file .zip để up cho nhanh. Up xong bấm vào file nén và chọn giải nén.

Distro-Manager có đầy đủ các chức năng cần thiết để quản lý file cho PHP: Đổi tên, upload file, giải nén, phân quyền, xóa, sửa, sao chép, tạo file mới.