Tricks

Cách hủy nhận bản tin hàng loạt trong Gmail

Bạn nhận được quá nhiều thư rác, thư quảng cáo. Do thường hay đăng ký các tài khoản trên mạng, nên việc hủy nhận bản tin quảng cáo từng cái một rất tốn thời gian. Unroll.me là dịch vụ trực tuyến miễn phí có tính năng hủy nhận bản tin hàng loạt trong Gmail. Tuy nhiên Amit Agarwal nói rằng Unroll.me đang âm thầm bán dữ liệu Gmail của bạn cho Uber.

hủy nhận bản tin hàng loạt trong Gmail unroll.me

Nếu điều này làm bạn lo lắng, dưới đây là hướng dẫn đơn giản để hủy nhận bản tin hàng loạt trong Gmail tốt nhất.

Gmail Unsubscribe – Hủy nhận bản tin hàng loạt trong Gmail

Source: Tác giả: Amit Agarwal

Đây là một Google Script đơn giản phân tích nội dung hàng loạt email và tìm các liên kết để bỏ đăng ký. Nếu một liên kết hủy đăng ký được tìm thấy, tập lệnh sẽ mở liên kết và email của bạn sẽ tự động hủy đăng ký.

Bước 1Nhấp vào đây để sao chép Gmail Unsubscriber vào Google Drive của bạn.

Bước 2: Chọn Gmail Unsubscriber  trong Google Sheet và chọn Configure

Cho phép tập lệnh truy cập vào tài khoản Gmail của bạn.

Chọn Allow

Bước 3: Vào Hộp thư đến trong Gmail của bạn, tạo mới nhãn Gmail với tên bạn đặt ở bước 2 (mặc địnhUnsubscribe )

Cách tạo nhãn: Vào https://mail.google.com/mail/u/0/#settings/labels, chọn Create new label, đặt tên label là Unsubscribe => Create

Tất cả các email được đánh dấu nhãn này sẽ tự động hủy đăng ký trong vòng 10-15 phút.

Kết quả sẽ được cập nhật trong file Google Sheet bạn lấy ở bước 1.

Ưu điểm: không bị mất cắp thông tin

Nhược điểm: Còn hạn chế một số bản tin không thể hủy đăng ký tự động được.

Giới thiệu về tác giả

letrungdo

Real name: Lê Trung Đô | Height: 1.67m, Weight: 55kg | Blood type: AB | Sport: Taekwondo ♥
Xamarin Developer at GMO-Z.com RUNSYSTEM

Thêm bình luận

Bấm vào đây để viết bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.