Documents HUFI

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm HUFI môn An toàn lao động

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm HUFI môn An toàn lao động cho ôn thi giữa kỳcuối kỳ.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM

  • Tên môn học (hoặc học phần): An toàn lao động
  • Mã môn học (hoặc học phần): 0330001072
  • Số tiết (hoặc số tín chỉ): 30
 • Hệ đào tạo: Cao đẳng, Đại học

Câu hỏi trắc nghiệm hufi Giữa kỳ & Cuối kỳ An toàn lao động

 • Chương 1: KHÁI NIỆM VỀ CÔNG TÁC BẢO HỘ LAO ĐỘNG
 • Chương 2: LUẬT PHÁP, CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH BẢO HỘ LAO ĐỘNG
 • Chương 3: VỆ SINH LAO ĐỘNG
 • Chương 4: CÔNG TÁC KIỂM TRA KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG
 • Chương 5: NGUYÊN LÝ KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG
 • Chương 6: AN TOÀN ĐIỆN
 • Chương 7: KỸ THUẬT AN TOÀN CƠ KHÍ
 • Chương 8: AN TOÀN THIẾT BỊ CHỊU ÁP LỰC
 • Chương 9: AN TOÀN HÓA CHẤT
 • Chương 10: KỸ THUẬT PHÕNG CHÁY, CHỮA CHÁY
 • Chương 11: KỸ THUẬT AN TOÀN KHI HÀN VÀ CẮT KIM LOẠI
 • Chương 12: KỸ THUẬT AN TOÀN ĐỐI VỚI MÁY CÔNG CỤ

Download

P/s: Các chương trong tài liệu này khác trong sách ở trường nhưng nội dung như nhau.

Tags

Giới thiệu về tác giả

letrungdo

Real name: Lê Trung Đô | Height: 1.67m, Weight: 55kg | Blood type: AB | Sport: Taekwondo ♥
Xamarin Developer at GMO-Z.com RUNSYSTEM

Thêm bình luận

Bấm vào đây để viết bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.