Documents HUFI

Quy hoạch tuyến tính HUFI | Đề thi trắc nghiệm có đáp án

Đề thi trắc nghiệm Quy hoạch tuyến tính HUFI có đáp án các bạn tải về tham khảo. Đề cương ôn thi gồm 5 chương như sau:

Chương 1: (1.5đ) Giới thiệu bài toán quy hoạch tuyến tính

Bài toán QHTT tổng quát, chính tắc, chuẩn tắc, mối quan hệ của 3 bài tập

Chương 2: (3.5đ) Phương pháp đơn hình

Thuật toán đơn hình

Chương 3: (1đ) Bài toán đối ngẫu

Viết bt đối ngẫu, tìm PATƯ

Chương 4: (3.5đ) Bài toán vận tải

Thuật toán quy 0 cước phí ô chọn

Chương 5: (0.5đ) Sơ đồ mạng Pert


Download: TN_QHTT_HUFI_DOLT_UPDATE

Đề: Cô Đào Thị Trang

Tags

Giới thiệu về tác giả

letrungdo

Real name: Lê Trung Đô | Height: 1.67m, Weight: 55kg | Blood type: AB | Sport: Taekwondo ♥
Xamarin Developer at GMO-Z.com RUNSYSTEM

Thêm bình luận

Bấm vào đây để viết bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.