Cài đặt Wifi Marketing cho Router rẻ tiền dùng Nodogsplash

Posted on June 25th, 2017

Wifi Marketing là hình thức quảng cáo thông qua Wifi. Khi kết nối vào WiFi thì bạn sẽ được dẫn tới 1 trang web có chứa hình ảnh, nội dung quảng cáo. Để dùng được wifi thì bạn cần bấm vào quảng cáo hoặc một số hình thức đăng nhập khác... Với các Router loại thường thì firmware gốc của nhà sản xuất không có tính năng Wifi Marketing. Vì vậy bài viết này sẽ giúp các bạn cài đặt Wifi Marketing cho modem router của mình.

Cài firmware OpenWRT cho router

Firmware OpenWRT hiểu đơn giản là một hệ điều hành quản lý router, có nhiều tính năng hơn firmware gốc của nhà sản xuất.

Trang chủ: openwrt.org/

Danh sách các thiết bị hỗ trợ: wiki.openwrt.org/toh/start

Các bạn phải xác đúng tên và phiên bản của router.

Các bước để cài firmware các bạn có thể tự tìm hiểu.

Một số ý chính:

Firmware OpenWRT có tên file dạng ".....squashfs-factory.bin" dành để update từ firmware gốc lên.

File có tên dạng ".....squashfs-sysupgrade.bin" để cài lại firmware gốc khi đang ở firmware OpenWrt

Lưu ý: Khi update phải đổi tên firmware thành tên ngắn lại mới update được.

Ví dụopenwrt-15.05.1-ar71xx-generic-tl-wr941nd-v5-squashfs-factory.bin đổi lại thành factory.bin

Cài đặt Wifi Marketing cho Router

Cài nodogsplash

Nodogsplash là gói phần mềm cho phép tạo trang wifi marketting để đăng nhập vào wifi.

Cài nodogsplash qua SSH như sau:

Tải PuTTY để chạy lện SSH ở đây: chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html

Mở PuTTY và nhập hostname: Host name tùy vào bạn đặt IP của router, thường là 192.168.1.1

Chọn loại kết nối là SSH > Open

Bạn nhập pass xong sẽ ra giao diện như bên dưới.

Để cài nodogsplash, bạn nhập lần lượt từng lệnh và nhấn Enter

opkg update
opkg install nodogsplash

Một số lệnh cho nodogsplash

  • Cho phép nodogsplash chạy khi router khởi động:
/etc/init.d/nodogsplash enable
  • Thay đổi một số thiết lập của Nodogsplash:
vim /etc/nodogsplash/nodogsplash.conf
  • Khởi động nodogsplash:
/etc/init.d/nodogsplash start
  • Dừng nodogsplash:
/etc/init.d/nodogsplash stop
  • Gỡ cài đặt nodogsplash:
opkg remove nodogsplash
  • Xem tình trạng của nodogsplash:
ndsctl status

Cấu hình Nodogsplash {#nodogsplash_configuration_file}

Các phiên bản cũ sẽ dùng /etc/nodogsplash/nodogsplash.conf.

Bản 0.9_beta9.9.9-5 của Chaos Calmer 15.05 dùng /etc/config/nodogsplash.

Bạn có thể dùng cấu hình cũ bằng cách xóa #trước dòng

#option config '/etc/nodogsplash/nodogsplash.conf' và copy file nodogsplash.conf từ đây về chỉnh sửa cho phù hợp.

Lỗi nodogsplash probably not started (Error: No such file or directory)

Bạn cần tải phần mềm WinSCP để truy cập vào host trên router để chỉnh sửa file bên trong router.

Chọn File Protocol là SCP, nhập hostname, user name và pass. Nhấn Save rồi Login.

Tìm đến thư mục** /etc/config **mở file nodogsplash và tìm đến dòng sau:

# Set to 1 to enable nodogsplash
option enabled 0

Sửa option enabled 0 thành option enabled 1 rồi lưu lại.

Chỉnh sửa giao diện wifi marketing

Vào thư mục /etc/nodogsplash/htdocs để chỉnh lại giao diện .html cho phù hợp.

Lưu ý: Nodogsplash sử dụng web server không hỗ trợ css, js nên bạn không bỏ file css, js trong thư mục /etc/nodogsplash/htdocs/ được.

Nên cần bỏ js và css trong thư mục /www/nodogsplash-static. Và phải cấu hình lại file **nodogsplash.conf **trong thư mục /etc/nodogsplash/

FirewallRuleSet preauthenticated-users: là cho phép dùng các dịch vụ web nào khi chỉ mới kết nối vào wifi, chưa chưa đăng nhập vào wifi từ trang splash.html.

  • FirewallRule allow tcp port 80 to 192.168.0.1

Thay 192.168.1.1 thành IP router của bạn.

Tham khảo:

https://wiki.openwrt.org/doc/howto/wireless.hotspot.nodogsplash