Web

Hướng dẫn dùng https cho web trên Openshift v3

Openshift v3 host không cài sẵn cho https vào tên miền chính như v2. Nếu bạn dùng https của Cloudflare thì sẽ bị lỗi nếu không dùng Secure route. Hướng dẫn dùng https cho web trên Openshift v3 bằng SSL của Let’s Encrypt.

Openshift v2

Hướng dẫn dùng https cho web trên Openshift v3

Nếu bạn không thích dịch vụ proxy trung gian CloudFlare tích hợp miễn phí SSL. Thì có thể dùng Let’s Encrypt để thêm giao thức HTTPS vào website, giúp an toàn và thân thiện với SEO hơn.

Bước 1: Tạo chứng chỉ Let’s Encrypt

Xem hướng dẫn lấy chứng chỉ Let’s Encrypt: https://dolt.ga/cai-dat-lets-encrypt-certificate/

Bước 2: Thêm chứng chỉ Let’s Encrypt vào host

Vào Applications > Routes, nhấp vào tên Routes. Chọn Actions > Edit

Tick vào Secure route

Insecure Trafic: chọn Redirect nếu muốn khi truy cập vào http sẽ tự chuyển qua https.

Certificate nhấn Browse.. và chọn file fullchain.pem

Private Key chonk privkey.pem

Xong nhấn Save để lưu lại.

Cấu hình https cho WordPress

Nếu bạn dùng WordPress, khi cấu hình xong cần thêm mã sau vào file wp-config.php

/* Handle HTTPS Protocol */
if ($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_PROTO'] == 'https')
 $_SERVER['HTTPS']='on';

Và cần vào wp-admin của web thay đổi từ http://domain.com sang https

Địa chỉ WordPress (URL) https://domain.com

Địa chỉ trang web (URL) https://domain.com

Giới thiệu về tác giả

letrungdo

Real name: Lê Trung Đô | Height: 1.67m, Weight: 55kg | Blood type: AB | Sport: Taekwondo ♥
Xamarin Developer at GMO-Z.com RUNSYSTEM

4 bình luận

Bấm vào đây để viết bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.