Quét ảnh sinh viên HUFI theo khoá

Trang này dùng dữ liệu public lấy từ sinhvien.hufi.edu.vn. Mọi thắc mắc hay đóng góp ý kiến xin gửi về địa chỉ mail ở trang Contact.

Cách dùng:

Nếu không tìm thấy khoá học của bạn trong danh sách thì chỉ cần nhập 7 số đầu của MSSV.
Vd: MSSV của bạn là 2001200111 thì sẽ nhập là 2001200