Quét ảnh sinh viên HUFI theo khoa

Trang này dùng dữ liệu public lấy từ sinhvien.hufi.edu.vn. Mọi thắc mắc hay đóng góp ý kiến xin gửi về địa chỉ mail ở trang Contact.

Hiện tại trang chỉ hoạt động trên PC. Điện thoại không thể get hình do bị chặn http. Trên PC các bạn làm theo cách sau sẽ get được hình.

site settingallow mix content