Security & Hacking

Email Tracking là gì? Web Spider là gì?

Email TrackingWeb Spider là gì? Để có thể biết email của bạn gửi đi đã được xem hay chưa, hay hộp thư của bạn có quá nhiều thư rác mà không biết tại sao. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu các thuật ngữ trên.

Email Tracking là gì ?

email-tracking

Đúng như tên gọi Email tracking là những chương trình cho phép người gởi kiểm tra xem email của mình gởi đi đã được đọc hay chưa hay thậm chí có bị xóa, chuyển tiếp, thay đổi gì không.

Phần lớn các ứng dụng email tracking sẽ gắn thêm một đường link vào địa chỉ email để người nhận click vào. Hay một tập tin hình ảnh nhỏ được gắn vào thư để nó tự động tải về khi người nhận xem thư mà không cho người nhận biết. Khi người nhận có những hành động như đề cập ở trên thì nó này sẽ kết nối về máy chủ để thông báo cho người gởi biết về các hành động xảy ra.

Công Cụ: Những ứng dụng thường được dùng để theo dõi hành động của người nhận trong giao dịch thư tín như là Email Tracking Pro, mailtracking.com…

Web Spider là gì?

Các spammer hay những kẻ phát tán thư rác rất quan tâm đến địa chỉ email của người dùng, vì vậy họ thường sử dụng các công cụ thu thập địa chỉ email liên quan đến một tên miền nào đó trên internet, những ứng dụng như vậy gọi là Web Spider như MetaGoofil hay một số ứng dụng thu thập địa chỉ email được cài đặt sẳn trên bộ công cụ bảo mật nổi tiếng Back Track nhưng hiện nay đã không còn hỗ trợ nữa và chuyển sang kali linux. Để phòng chống các quản trị trang web thường đặt tập tin robots.txt ở thư mục root của trang web chứa danh sách những thư mục được bảo vệ không cho phép lấy về bởi các chương trình tự động như google bot, yahoo bot và cả các web spider.

Giới thiệu về tác giả

letrungdo

Real name: Lê Trung Đô | Height: 1.67m, Weight: 55kg | Blood type: AB | Sport: Taekwondo ♥
Xamarin Developer at GMO-Z.com RUNSYSTEM

Thêm bình luận

Bấm vào đây để viết bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.